Aarhus Universitet

Spørgeskemaundersøgelse om brugen af internettet i kristent regi

Spørgeskema Forside Undersøgelsen
 

Anja Boe Espersen


Cand.mag. i kommunikation og religionsvidenskab (2001)

I efteråret 2001 afleverede jeg efter en meget intens slutspurt mit speciale om kristne internetbrugere til bedømmelse ved Århus Universitet. Bedømmelsen resulterede i, at jeg i januar 2002 i al ubemærkethed men med stor glæde kandiderede som cand.mag. i kommunikation og religionsvidenskab.

Anja Boe Espersen

Marketing og information i IT-firma (2002-2003)

”Og hvad kan man så bruge det til?”, bliver jeg ofte blevet spurgt. Tja … det er vel, hvad man kalder et rigtigt godt spørgsmål, for der er mange muligheder. Et kursusforløb i IT & e-business ledte mig til at konkretisere ét svar. Fra august 2002 og et års tid frem slog jeg således mine folder som informations/marketingsmedarbejder og akademisk alt-mulig-kvinde i den farverige IT-virksomhed, Kongsbak Informatik.

Videnscenter og kommunikation (2003 - )

Jeg blev ansat til at etablere CVU Nordjyllands pædagogiske videnscenter i august 2003. Det er en udfordrende opgave at opbygge centret fra bunden af, da alt fra kvalitetskriterier, procedurer og informationsmaterialer skal udvikles og implementeres. Der er ca. 20 pædagogiske forsknings- og udviklingsprojekter i gang, som jeg holder overblikket over. Desuden løser jeg opgaver indenfor IT, fundraising samt intern og ekstern kommunikation. Det er spændende opgaver, som jeg trives med.

Links

  • Interview med Anja om hendes jobfunktioner og vej til jobbet fortalt til Magistrenes A-kasse som inspiration til andre jobsøgende magistre.
     
  • På vej: Interview med Anja om hendes jobprofil fortalt til erhvervsvejledningen ved Teologisk Fakultet i Århus som inspiration til studerende ved fakultetet.

Min uddannelse (1993-2001)

Mellem 1993 og 2001 studerede jeg religionsvidenskab (især religions-sociologi) ved Aarhus Universitet og (medieformidlet) kommunikation ved Aalborg Universitet.

De sidste år af mit studie tilstræbte jeg at kombinere de to fag, bl.a. i større opgaver om religiøst tv og specialet om kristne internetbrugere. Mit primære interesseområde har været samspillet mellem religion og forskellige medier eller kommunikationsformer, og hvad dette samspil betyder for religiøse mennesker, budskaber og fænomener.

 

Cand.mag. Anja Boe Espersen, Lucernevej 26, 9270 Klarup, tlf.: 9815 3524,
www.a-b-e.dk, anja.boe@espersen.net


Spørgeskema Forside Undersøgelsen